Skip navigation.
Home

koceri's blog

Nová generace 2010

Nová generace 2010 je název konference pro mládež, kterou jsme spolu se Slovem života v Brně pořádali již podruhé. Minulý rok nás Bůh vyzýval k tomu, abychom pozvedli svůj zrak a zahleděli se na něj a na lidi kolem nás, neboť do těchto dvou rozměrů žití nás Bůh volá vkročit. Je to Jeho životní perspektiva pro životy Božích dětí. (Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.) Minulý rok mnozí přijali Boží vizi pro svůj život a tento rok šel Bůh dál a řekl nám: "Boží povolání naplníš, když Boží slovo ve tvém životě projde třemi směry. První směr je dovnitř, druhý směr je uvnitř a třetí směr je ven." Boží slovo, jenž je Bohem mluveno k nám je nutné přijmout a zasadit do svého srdce. Pak nastává období zapouštění kořenů, což je příprava na nesení ovoce, jenž je hojné a dlouhodobé. Jaké poneseme ovoce a jak dlouho závisí na tom, jak hluboké a pevné kořeny jsme přijatému slovu dopřáli zapustit a proto směr uvnitř často trvá dlouho a není snadný. Po celou dobu růstu kořenů je pak nezbytné hledět na povolání, které bylo Bohem do nás zaseto, protože jen tak nám celý proces růstu dává smysl a jen tak vytrváme. Tak nás Bůh vyučoval na konferenci a nyní je čas růstu a také obrany toho, co jsme přijali, neboť přilétají ptáci, kteří chtějí zaseté semeno vyklovat, přichází starosti tohoto světa a snaží se udusit semeno, aby nevyrostlo (Markovi 4). Ale v Ježíši Kristu nám bylo dáno vše, co potřebujeme ke zbožnému životu a tak to berme a bojujme dobrý boj víry.

Odkazy na videa, chvály, fotky z konference najdete na http://www.new-generation.cz/aktualne/  nebo na http://gallery.vyjekr.net/

Prachatice

Ve středu jsme si večer udělali výlet do Prachatic na shromáždění amerických misionářů v Číně. Bylo povzbuzující vidět křesťany, kteří žijí na 100% s Bohem, hoří láskou k němu, k lidem a stojí věrně ve službě, do které je Bůh povolal. Lidé, kterým je 65 let a jsou si vědomi, že každý den je dnem milosti a dnem, kdy je potřeba růst, hledat Boží vůli a proměňovat se Boží láskou. Bydlí v USA, slouží v Číně a jednou ročně navštěvují rodinu své dcery v Praze. Byla to paráda, vyučovali nás, modlili se za nás a spolu s námi a přesto, že v té místnosti byla děsná zima a lidí jen malá skupinka, když jsme volali k Bohu, hluk tam byl větší než v našem shromáždění v Budějovicích, když je plno. V noci jsme se vraceli hladoví a zmrzlí, ale povzbuzení Bohem a společenstvím sourozenců v Kristu. 

Silvestr 2009 a Nový rok 2010

Také letošního Silvestra jsme strávili společně s mládežníky a tento rok se k nám přidali i někteří z těch, kteří už na mládež nechodí pravidelně, neb dorostli do věku dospělosti a bylo to moc prima. Tento rok jsme zůstali v Českých Budějovicích. Sešli jsme se už odpoledne a za velmi teplého počasí jsme si zahráli honičku ve městě. Zapocení a udýchaní jsme se pak uvelebili v prostorách církve Cesty života. Povídali jsme si, hráli hry, chválili našeho Pána a také se společně modlili. O půlnoci jsme se vyšli podívat na ohňostroj a pak pokračovali v našem programu. Děkujeme každému z vás, kdo se za službu mládeži modlíte a kdo ji podporujete finančně i jiným způsobem. 

Přípravné setkání konference mládeže

Na konci ledna se opět uskuteční konference mládeže církví Cesta a Slovo života. V úterý 15.12. jsme (Michal a Martina) se setkali s pastorem sboru a vedoucím mládeže SŽ v Brně a promýšleli jsme to, co je potřeba zařídit, aby konference mohla být. Konference bude v Brně pod názvem "Nová generace 2010". Modlíme se, aby si nás Bůh použil k pozvednutí mladé generace pro Krista. A také za to, aby mladí lidé povstali, když slyší Boží volání, protože Bůh každého z nás k něčemu volá a na každém z nás je uchopit to "něco" a jít. Nestačí vědět, že jsem povolán, ale jít a uchvátit tuto zemi pro Ježíše.

VŠ skupina

S vysokoškolskou skupinou jsme se od začátku prosince přestěhovali na studentský kampus. Znamená to, že se teď každou středu setkáváme na koleji K4. Řešili jsme otázku, kde se na kolejích budeme scházet, modlili jsme se za to a pak jsme zavolali panu řediteli kolejí a menz. Bůh nám otevírá jeho srdce a už opakovaně nám vyšel velmi vstříc a nabídl nám prostor zasedací místnosti. Jsme za to moc rádi a každé naše setkání se tak modlíme za studenty vysoké školy přímo tam, kde většina z nich bydlí. Zároveň žehnáme panu řediteli a chválíme našeho Pána, který se o nás tak skvěle stará. Modlíme se také za to, jak studentům sloužit dál tak, aby se Bůh stal Pánem jejich životů.

Poušť u Bechyně aneb Veselka u Vimperka

Od úterý byly podzimní prázdniny a tak jsme se s našimi teens vydali na společný pobyt. Opět jsme chtěli jet na Poušť u Bechyně a také téma vyučování, které Bůh dal Michalovi, bylo o poušti. Tedy o Mojžíšovi, který vyvedl Izraelce z Egypta a co bylo potom. Chystali jsme se, když zavolal pan správce objektu na Poušti, že tam není voda a ta, která tam je v topení, tak zamrzá. Modlili jsme se za teplé počasí a věřili jsme, že Bůh ho dá. Ale přesto jsme využili jeho nabídky, jet místo na Poušť, na Veselku. Na Veselce jsme byli od úterý do soboty a byl to požehnaný prima čas. Bůh nás vyučoval ze svého slova, ale i prakticky, když jsme se modlili a Bůh dal, za co jsme se modlili - pěkné počasí, teplo venku i v domě, nevyhasnutí kotle po celou noc, uzdravení bolesti hlavy, nevolnosti, bolení v krku....Každý den dopoledne jsme měli osobní čas s Bohem a pak jsme se sdíleli, co komu Bůh řekl, ukázal, co jsme pochopili z Bible, ale byl to čas i na to, se ptát a hledat společně odpovědi na naše otázky. Modlili jsme se a chválili našeho Pána. Večer jsme pak měli vyučování a přes den byl čas na výlety, hry, povídání, blbnutí. Chvála patří našemu Bohu, za skvělej čas, každému, kdo tam byl, že přijel a tomu, kdo se za nás modlil, pak povzbuzení, že to stálo za to ;) fotky najdete na http://gallery.vyjekr.net/

Chyť Boží vizi!

V sobotu 5.9.2009 se v Brně konalo odpoledne pro mládež s motem: "Chyť Boží vizi!", na jehož přípravě jsme se (Michal a Martina) podíleli. Naším cílem bylo, začít nový školní rok s Bohem a společně hledat Boží vizi pro službu mládeži v ČR. Dále dát možnost mladým lidem najít Boží vizi pro jejich životy a to nejen v tomto školním roce, ale i dále do budoucna. Michal K. a Michal V. (pastor sboru Slova života v Brně) vedli semináře na téma: "Jak vstoupit do Božího povolání." Čas chval a uctívání vedla skupina Run(a)way ze sboru Slova života v Praze. Čas to byl skutečně požehnaný s účastí, která předčila naše očekávání. Jsme Bohu vděčni za to, že jsme s ním mohli na tomto odpoledni pro mládež spolupracovat. 

Buková 2009

Minulý týden jsme byli na pobytu mládeže v Bukové u Nových Hradů. Byl to růstový kemp, který byl určen pro mladé lidi, kteří již slyšeli o Ježíši a touží ho více poznat, dozvědět se více o Bohu a budovat své přátelství s ním. Tento rok se kempu zúčastnilo celkem 23 účastníků. Po dlouholetých modlitbách se tento rok podařilo uskutečnit jeden z našich snů a to je práce v týmu. Předchozí kempy jsme (Michal a Martina) vždy organizovali a zajišťovali vše sami. To znamená, že jsme vše museli připravit (technickou i programovou část), na vlastním kempu pak vyučovat, zajišťovat volný čas, vařit, jezdit nakupovat atd. Letos se k nám přidali další 3 vedoucí (Klári, Johi a Radek), kteří vedli diskuzní skupinky a také se podíleli na další službě náctiletým. Kromě toho s námi byl 1 člověk (Ketka), který měl na starosti přípravu a nácvik dramatických vystoupení, která vždy tématicky navazovala na téma dne. Další velkou pomocí byla Eva, která si vzala na starosti kuchyni a vařila. Jsme Bohu velmi vděční za vyslyšení našich modliteb a za to, že jsme si tak mohli užívat společnou práci v týmu. Téma kempu bylo "Kým jsem v Kristu" a celý týden jsme vyučovali o tom, že pokud jsme přijali Ježíše svým Pánem, pak jsme "nová stvoření v Kristu, co je staré pominulo a hle, vše je nové". Každé ráno jsme měli osobní ztišení a snažili se hledat Boží pohledy na některé oblasti našeho života, učili jsme se mluvit s Bohem a také slyšet jeho, co nám říká. Odpoledne jsme hráli hry, sportovali, chodili na výlety, měli kreativní workshopy atd. Kluci postavili úžasný vor aniž by použili jediný hřebík a opravdu s ním vypluli na vodu. Večer jsme pak měli vyučování, chválili a uctívali Boha a modlili se za ty, kteří měli nějaké potřeby k modlitbám. Bylo úžasné sledovat, jak si Bůh používá každého, kdo je ochotný jít, bez ohledu na věk, délku známosti Boha atd. Moc jsme si užívali to, jak nesloužíme jen my, ale jak si tito mladí lidé slouží navzájem a také nám. Bůh je dobrý a také počasí bylo nádherné. Při příjezdu pršelo a také v předpovědi bylo, že bude deštivý týden, ale prosili jsme našeho Pána o krásné počasí a on je dal, chvála jemu. Byl to nádherný a velmi požehnaný týden, díky Bože a i vám, kteří jste se za nás modlili a různým způsobem přispěli k jeho uskutečnění! fotky najdete na http://gallery.vyjekr.net/

English Camp

Celý minulý týden jsme strávili na English Campu, který pořádala organizace s názvem Yung Live a který se konal nedaleko Mnichova Hradiště. V sobotu ráno jsme odjeli autem do Prahy, kde jsme naložili potřebné vybavení a po poledni jsme už míjeli Mladou Boleslav, Minichovo Hradiště, projeli jsme malou vesničkou Klášter a jeli dál až jsme dojeli do rekreačního areálu, kde kemp probíhal. Měli jsme necelé dvě hodiny na to, abychom připravili ubytování a vše ostatní a pak už přijel autobus plný náctiletých. Většina z nich byla na tomto English Campu už po několikáté a tak, na rozdíl od nás, věděla kde co je a jak vše probíhá. Znali jsme tu jen několik lidí a tak jsme byli plni očekávání. Hned první večer probíhaly diskuzní skupinky, kdy každý z nás (Michal i Martina) vedl jednu z nich. Zpočátku to bylo trochu rozpačité, ale postupně jsme se více a více poznávali. Náctiletí i pomocníci vedoucích byli úžasní a čas strávený s nimi byl pro nás velmi obohacující. Náctiletí měli každé dopoledne vyučování angličtiny a my, vedoucí a pomocníci, jsme se v tento čas sešli, modlili se společně, plánovali den a sdíleli se. Pak se k nám připojili učitelé angličtiny, kteří přijeli z USA a modlili jsme se i společně s nimi. Po obědě jsme sportovali, koupali se, odpočívali, nebo se účastnili některého ze seminářů či workshopů. Večerní program většinou začínal různými hrami a soutěžemi, po té se sešli diskuzní skupinky a přemýšleli společně nad daným tématem. Pak následoval společný čas vyplněný písničkami a "promluvou" na téma večera. A než jsme šli spát, ještě jsme si pustili večerníček Shaun the Sheep. Týden rychle utekl a nám se vůbec nechtělo domů. Bylo skvělé strávit tento týden s tak skvělými lidmi.

SLOT

Čas na SLOTu byl báječný a moooc jsme si užili prostředí, workshopy, semináře, chvály, ale také čas s přáteli a něco málo výletů. Trochu SLOTu můžete ochutnat v gallery(i) a něco víc si můžete přečíst tady.

Co plánujeme o prázdninách?

Dnes je první den prázdnin a před námi jsou dva měsíce, které chceme využít na odpočinek, ale také na službu mládeži a na přípravu na tuto službu. Co bychom tedy rádi? Druhý týden v červenci (8.-11.7.) se plánujeme zúčastnit music art festivalu, který se jmenuje SLOT a koná se v Polsku, nedaleko Wroclavi. První týden v srpnu (1.-8.8.) bychom chtěli sloužit na Englishcampu, který pořádá misijní organizace Yung Live, jejíž cílovou skupinou je středoškolská mládež. Poslední týden v srpnu (22.-29.8.) bude probíhat pobyt mládeže Cesty života v Bukové u Nových Hradů. Mezi těmito akcemi bychom se rádi věnovali přípravě semináře pro ty, kteří se účastní služby dětem, který by měl proběhnout v měsíci září nebo říjnu. A kromě toho všeho Michal bude chodit do práce na hvězdárně. Budeme rádi, když se za nás budete modlit - za ochranu na cestách, za sílu a moudrost do služby a také za to, abychom našli Boží vůli do naší služby mládeži v následujícím školním roce. Předem děkujeme ;)

Malování místnosti pro rodiče s dětmi

Minulý týden jsme se s Anničkou (Máti spolužačka, která chodí na VŠ skupinu) pustily do malování místnosti pro rodiče s dětmi v církvi Cesta života v Č.Bu. A protože hned první den našeho malování pršelo, přišla nám pomoci naše spolužačka Ája. Ája chodí na brigádu do firmy, která provádí údržbu parků a zeleně a když prší, tak má volno. Malování nám trvalo čtyři dny a mooooc jsme si to užívaly. Bylo prima míchat barvy, sledovat, co se s nimi stane po uschnutí, kombinovat a postupně sledovat, jak z různých barevných fleků vykukují postavičky, které se více a více podobají kočkám, medvědům, opicím, miším a Noemově arše. Jak obrázky vypadají se můžete podívat na těchto stránkách v gallery.

Promoce

Dnes je poslední den měsíce června a také poslední den mého (Máti) bakalářského studia. Státnice jsem sice udělala už na začátku června, ale až dnes byla promoce. Nebyla to jen moje promoce, ale promovaní byli i někteří další z těch, kteří v tomto školním roce chodili na VŠ skupinu. Někteří z nich tak zkončili svá studia zcela, někteří budou pokračovat na jiné univerzitě a s některými se opět sejdu příští školní rok při studiu návazného magisterského studia na JČU v Č.Bu. Jak promoce vypadala se můžete podívat na těchto stránkách v gallery. 

Výlet VŠ skupiny do Bechyně

Dnes jsme odpoledne vyrazili na výlet do Bechyně. Jela část vysokoškolské skupiny a pár dalších našich spolužáků. Jeden z nich, Ríša, studuje kulturní historii a kromě toho pracuje jako průvodce na zámku v Bechyni. Vzal nás na prohlídku zámku a bylo to skutečně velkolepé. Prostory zámku jsou krásné a neobvyklé je to, že tento zámek byl vrácen původnímu majiteli, tedy rodu Paarů. Nejde tedy o zámek státní, ve kterém jsou expozice, které vypovídají o životě lidí, kteří tu kdysi žili, ale nebýt návštěvníků, tak tu dnes moc života není. Tento zámek je přístupný turistům, ale kromě toho, majitel zámku tu žije, pracuje, podniká, odpočívá. Když byste se podívali na webové stránky o zámku v Bechyni, tak zjistíte, že kromě toho, že jsou zde historické expozice, je možné si jakýkoli prostor zámku pronajmout a pořádat zde nejrůznější konference, oslavy atd. Vybavení pro tyto příležitosti je až nadstandardní - wifi internetové připojení, DVD, CD, projektory atd. Ale samozřejmě, že v době prohlídek nic z toho historické prostory "nehyzdí". Historie zámku je zajímavá a ještě zajímavější je zdobení stropu v ložnici Petra Voka a na stěnách hodovního sálu, které vypovídá o osobním setkání Petra Voka s Kristem. Tato část výkladu tedy byla úžasnou evangelizací. Po prohlídce zámku jsme zašli ještě na židovský hřbitov v Bechyni. Z venku jsme viděli i místní synagogu, ve které je turistické muzeum. Co se v takovém muzeu vystavuje mě sice zajímalo, ale nebyl čas to zjistit. No aspoň je, proč se do Bechyně vrátit. Cestou do Budějovic jsme ještě zajeli ještě na nedaleká blata, kde nás pořádně poštípali komáři, ale když se přihnal déšť, už jsme seděli v autě. Byl to prima povedený výlet a Bechyňský zámek k prohlídce doporučuji ;)

Vánoce Jižní polokoule

Veselé Vánoce!!! Vánoce v zimě se sněhem má pouze jedna polovina Zeměkoule. Pro tu druhou polovinu je charakteristické, že Vánoce jsou uprostřed léta, slunce svítí a hřeje, den je dlouhý a noc krátká. Pořádají se Vánoční párty na zahradě, na pláži či v parku, kde se při grilování povídá s přáteli. Nepředstavitelné? Nemožné? Zvláštní? No možná, ale co takhle si to vyzkoušet? A není k tomu potřeba ani jezdit někam daleko.....stačí si Vánoce uspořádat v červnu. Tento rok jsme takové Vánoce měli už potřetí a stojí to za to....stromeček, koledy, dobré jídlo, dárky....vše, co k Vánocům patří včetně Ježíška, neb připomínat si to, že se Ježíš narodil na tuto Zemi, můžeme v každý čas....a tak proč nemít Vánoce v létě ;) 
XML feed