Skip navigation.
Home

koceri's blog

Maturitní ples

Tento víkend trávíme u našich přátel na Špičáku u Železné Rudy a dnes večer jdeme na maturitní ples Ondry. Budeme tam s několika dalšími mladými lidmi z mládeže, kterou vedeme a moc se na tento společný čas těšíme.

Setkání přípravného týmu konference mládeže

Dnes se vracíme z Brna, kde jsme byli od včerejška a měli několik setkání kvůli konferenci mládeže, která bude na konci ledna 2016. Do konference nezbývá už moc času a tak bylo třeba zjistit, co je již připravené a co ještě zbývá. Řešili jsme tedy organizační věci, plánovali jsme dál propagaci konference, design webových stránek, upoutávky na facebooku, ubytování, kapely a chválicí týmy a nejen to. Také jsme se sešli s moderátory, kteří nám sdíleli své představy a nápady. Společně jsme se také modlili za Boží vedení nejen v přípravách, ale také při konferenci a Boží požehnání a pomazání.

Podzimní pobyt mládeže

Tak to vypadalo, že na podzimní pobyt mládeže přijede jen několik málo lidí a tak jsme zůstali u nás (Michala a Martiny) doma. Nakonec nás bylo třináct a byl to skvělý čas. Ve středu jsme se sešli v Budějovicích a měli společné setkání mládeže, kdy se k nám připojili i někteří z těch, kteří na pobyt pak nemohli jet. Ve čtvrtek jsme šli na Kleť, bylo zataženo a docela hustá mlha. Cestou se k nám připojil nějaký pes. Na vrcholu jsme si udělali prohlídku kopule hvězdárny, psa nebavilo čekat a tak zmizel. V mlze se cestou z vrcholu ztratili dva mládežníci, což byla výzva. Museli jsme situaci řešit a tak jsme se modlili, aby nám Bůh ukázal, co máme dělat. Žádné slovo nepřišlo a tak jsme jeli domů, to už nastala i tma. Doma jsme se opět modlili a Michal dostal ujištění, že je vše v pořádku a že máme čekat. Asi za hodinu se ozvali. Došli k nějakému domu a jeho majitel byl tak hodný, že je nechal zavolat a pak u něj mohli v teple počkat, než pro ně přijedem. V pátek jsme si šli zalézt na stěnu, což byla pro mnohé zcela nová situace. Být na laně a muset se spolehnout na toho, kdo jistí. Naopak vzít na sebe zodpovědnost za život toho, kdo leze a je mnou jištěn. Bůh nám pak některé tyto zkušenosti připomínal, když jsme četli z Bible a přemýšleli o jeho slově a o tom, jak nás vede. V sobotu bylo nádherné počasí. Jeli jsme do Krumlova, cestou v jednom z aut došel benzín, ale bylo to ještě blízko domu a tak druhé auto dojelo pro kanistr s benzínem. V Krumlově jsme si zahrály městskou hru, kterou jsme si moc užili. Prošli jsme zámkem, udělali pár super fotek. V neděli většina jela domů po obědě domů, s některými jsme šli ještě na shromáždění v církvi. Byl to skvělý a moc požehnaný čas. Díky Bohu za něj a i za všechny mládežníky. Fotky jsou tady.

Přípravné setkání konference mládeže

Dnes jsme v Brně, kde máme setkání s přípravným týmem konference mládeže, která se uskuteční na 28.-31.1.2016. Z malé skupinky, která se před lety začala setkávat a pracovala na přípravě konference Bůh vybudoval docela velký tým. Příprava je rozdělena na několik částí, o každou se stará někdo z přípravného týmu: programová část, technická část, úklid, registrace, propadace atd. Je úžasné spolupracovat s těmito mladými lidmi, které si Bůh povolal ke službě na svém díle. Chvála Bohu za každého z nich i za další, které ještě přivede.

Pobyt mládeže Buková 2015

Včera jsme se vrátili z týdenního pobytu mládeže, který proběhl už tradičně na Bukové u Nových Hradů. "Vpřed s Mojžíšem!", to bylo téma pobytu. Mluvili jsme o tom, že každý z nás se narodil s Božím záměrem. Abychom vstoupili do toho, pro co nás Bůh stvořil a povolal, musíme se nejprve s Bohem setkat. Bůh je ten, kdo člověka pak vede, zaopatřuje, ochraňuje. I kdyby cesta trvala dlouho, je důležité ji nevzdat, ale pokračovat, vytrvat i přes překážky a nesnáze, které mohou přijít. Na fotky se můžete podívat zde.

Pravidelná setkání mládeže

Blíží se konec školního roku, kdy se pravidelně setkáváme se skupinkou mládeže. Tato skupinka byla původně určená pro studenty vysoké školy, ale postupně se k nám přidali také někteří středoškoláci. Setkáváme se každou středu, chvílíme Hospodina, modlíme se, sdílíme se z Písma i našeho života. Rádi bychom v budoucnu měli opět pravidelná setkání pro středoškoláky a jiné pro vysokoškoláky, ale v tuto chvíli je nás jen malá skupinka a tak pracujeme s tím, co máme. Vždy je to požehnaný čas a je velmi povzbudivé vidět duchovní růst těch, kteří na skupinku chodí. Můžete se spolu s námi modlit za probuzení mladých lidí v našem městě, ale také v naší církvi. Už delší dobu služba mládeži v naší církvi neroste, ale stále věříme, že Bůh svou vizi naplní. Od chvíle, kdy Bůh izraelskému národu ukázal zaslíbenou zemi, trvalo čtyřicet let, než do ní vešli. Po celou dobu ale Mojžíš a Jozue drželi Boží zaslíbení a vytrvale vyhlíželi den, kdy se naplní. I v naší službě je někdy čas pouště, kdy máme jen Boží povolání, ale když vytrváme, Bůh je věrný a znovu pozvedne to, co se zdálo jako by už zahynulo. I my vyhlížíme k tomuto dni a jsme Bohu vděční, že i tento čas posílá ty, kteří nám mohou být velkým povzbuzením a těmi jsou jistě ti, kteří na skupinu tento školní rok chodí. Díky Bohu za ně a jeho věrnost.

Velikonoce na Kubově Huti

Velikonoční prázdniny jsme strávili společně s mládeží na Kubově Huti. Poslední dny bylo teplé jarní počasí, po sněhu ani památky a tak nás trochu zaskočilo skutečně aprílové počasí. Na Kubově Huti leželo docela dost čerstvě napadaného sněhu a tak jsme vytáhli sáňky a šli zdolávat nejbližší kopec. Sníh se bořil, ale to nás nemohlo odradit, došlo i na stavbu iglů a výlet na Boubín. Byl to skvělý a požehnaný čas, který jsem strávili společně i s Bohem. 

Hodnocení konference

Dnes jsme se v Brně sešli se služebníky, kteří měli na konferenci mládeže na starosti nějakou oblast. Mluvili jsme o tom, jak co probíhalo, co bylo dobré a co by naopak mělo být jinak. Kromě hodnocení uplynulé konference jsme začali plánovat tu další, která bude 28.-31.1.2016. Modlili jsme se společně za její téma a Bůh nám začal otvírat své plány. Kromě toho jsme naplánovali seminář pro vedoucí mládeže, který se uskuteční již po třetí a to v létě 2015. Bůh je věrný a vede nás dál v tom, do čeho nás povolal. Jemu patří chvála.

Konference mládeže 2015

Od 29.1. do 1.2.2015 proběhla v Brně konference mládeže Cesta a Slova života, téma bylo To Be Continued? Do Brna jsme jeli už o den dříve, protože jsem měli setkání s některými členy přípravného týmu konference a s moderátory. Prošli jsme si, co je připraveno, kdo a co má na starosti, podívali se podrobněji na to, jak asi konference poplyne a zjistili ještě pár detailů, které je třeba dořešit a společně jsme se za konferenci modlili. Byli jsme plni očekávání, co bude Bůh na konferenci dělat. Noc jsme strávili u Andreje a Míši, což bylo velmi příjemné a dopoledne jsme strávili ještě přípravami. Konferenci jsme zahájili slovem, které nám Bůh dal na základě nosného verše konference z Římanům 1:16 a verše, na který nám Bůh ukázal při týdnu ztišení ze Skutků 19:13-15: Světlo v mém světě bude, když udělám dvě rozhodnutí, první rozhodnutí je hořet, druhé rozhodnutí je zapalovat. Konference byla vysílána také on-line. Bůh na konferenci mocně jednal, posílal své slovo, povzbuzoval, uzdravoval. Jedno odpoledne jsme také zvali mladé lidi na ulicích, aby přišli na evangelizační koncert skupiny Nuteki, nevíme, jestli někdo přišel, ale ten večer přijalo Ježíše jako svého Pána asi dvanáct mladých lidí, chvála našemu Pánu. Konference proběhla, slovo bylo uvolněno a teď se musíme modlit, aby tito mladí lidé, kteří byli na konferenci, hořeli plamenem Ducha svatého a zapalovali další. Díky všem, kteří se za nás a konferenci modlili a dál modlí. Díky Bohu za Vás, za každého služebníka i celou konferenci. Na fotkách je konference zachycena na adrese www.konferencemladeze.cz

Rozhlasové vysílání

Včera jsme jeli na otočku do Brna, důvodem bylo natáčení rozhovoru v rádiu TWR, které sídlí v Brně. Byl to příjemný čas a zajímavé nakouknutí do toho, jak se dělá vysílání.

Maturitní ples

Dnes, 13.12.2014, jedeme do Klatov na maturitní ples Vítka, Karolínky a Kuby. Moc se těšíme, že s nimi a také s některými dalšími mládežníky, budeme moci strávi prima čas. Do neděle pak zůstaneme u našich přátel na Špičáku u Železné Rudy.

Přípravné setkání konference mládeže

Včera, v neděli 30.11. jsme měli setkání přípravného týmu konference mládeže. Setkali jsme se v Brně, kde právě probíhal poslední den konference a kázal Carl Gustav Severin, odpoledne pak bylo shromáždění chval a uctívání, které vedl Treti den. S týmem jsme procházeli postupně jednotlivé části konference a zjišťovali, co je již připravené a co je ještě třeba zařídit. Největší diskuse byla kolem chystané evangelizace, protože zatím mezi námi není ten, kdo by byl Bohem povolán a měl vizi pro tuto část programu. Potřebujeme, aby Bůh někoho povolal, prosím, modlete se spolu s námi. Do přípravného týmu přibyla Bětka, která bude mít na starosti úklid. Je úžasné vidět, jak se tým rozrůstá a kolik mladých lidí je ochotných Bohu sloužit. Jsme za to Bohu velice vděční.

Vysokoškolská skupina

Tento akademický rok se opět setkáváme s vysokoškolskými studenty na skupině. Naší vizí je poskytnout těmto mladým lidem z různých denominací prostor ke sdílení své víry a zkušeností s Bohem. Mnozí z mladých křesťanů studují na JU mimo svůj domov a mají touhu se společně modlit, podporovat se, sdílet se a budovat svůj vztah s Bohem. Někteří se v novém prostředí cítí osamoceně a potřebují mít bezpečné místo k navázání vztahů. Bohu na těchto lidech záleží a tak nám dal vizi pro tuto skupinku a jsme mu velmi vděčni, že i v tomto akademickém roce skupinka může pokračovat. Zatím na ní chodí Klárka, Danča, Oksana a Martin, další studenty zveme, rozmístili jsme i plakátky s informacemi o skupince a pozvánkou. Prosím, modlete se spolu s námi, aby i další studenty Bůh přivedl na tuto skupinku, která se setkává ve středu v 17:30 v prostorách církve Cesta života Č.Budějovice. Na kolejích se dále pravidelně koná evangelizační skupinka UKH a to v pondělí v čajovně u Robinsona na K4 a modlitební sektání ve středu od 18:00. Za evangelizační i modlitební skupinku se modlíme a také s nimi spolupracujeme. Také za ně se můžete modlit, zvlástě pak za vedoucího pro UKH skupinku.

Podzimní pobyt mládeže

Letošní podzimní prázdniny to vypadalo, že pobyt mládeže nebude, neboť docela dost mládežníků začalo studovat na vysoké škole a neměli prázdniny. Ti mladší, kteří měli prázdniny zas buď jeli na konferenci mládeže KS, nebo neměli o pobyt zájem. Zdál se tedy schůdný kompromis, že pobyt bude pouze víkendový pro vysokoškoláky, jenže problém byl s místem, které se nám nedařilo sehnat. Nakonec nás bylo 8 a tak jsme zůstali u nás (Kočerů) doma a nejen na víkend, ale až do úterního večera a byl to skvělý a požehnaný čas. Užívali jsme si společné povídání, blbnutí, hry, procházky, modlitby, chvály i čas s Božím slovem. Díky Pánu za tento čas, pohodu a Jeho přítomnost s námi.

Pobyt mládeže Buková 2014

23.-30.8.2014 se uskutečnil pobyt mládeže, kterého se zúčastnilo 20 mladých lidí z různých míst nejen Jižních Čech, ale také z Klatov, Domažlic, Špičáku, Nýrska, Sušice a dalších. Čas to byl opět úžasný, plný Boží přítomnosti a požehnání. Mnohokrát za tento týden jsme se mohli přesvědčit, jak je Bůh úžasný, stará se o nás, chrání nás, dává sluníčko, vyučuje nás a miluje nás. Celý pobyt byl na téma "Apoštol Pavel - nebuď fandou, ale následovníkem!" Každý den začínal časem s Bohem, který je velkým dobrodružstvím na cestě s Bohem, pak byl čas her a nejrůznějších aktivit, kdy jsme s Pavlem pronásledovali křesťany, vypravili se do Damašku, zažili setkání s Ježíšem a stali se jeho následovníky, naplňovali Boží vizi, plavili se po moři a nakonec díky vytrvalosti doběhli do cíle. Následoval večerní program - chvály, modlitby, vyučování a pak spánek na super tvrdých matracích. Během tohoto času Bůh jednal s těmito mladými lidmi a Vy se spolu s námi můžete modlit, aby uchopili Boží vizi pro své životy a vytrvali až do cíle. Na fotky se můžete podívat zde.

XML feed