Skip navigation.
Home

koceri's blog

Svatba Petra a Olgy

V sobotu 16.7. jsme prožili úžasný den s našimi přáteli a byl to den svatební, kdy se Petr a Olga stali manželi. Vyjímečná událost to byla ještě z jednoho důvodu a to, že Michal poprvé oddával, na mě (Martině) pak byla výzdoba. Na závěr jsme si pak spolu s novomanželi zablbli na bobové dráze. Jak krásně jsme se poměli se můžete podívat v galerii.

Příprava dne povzbuzení

Minulý čtvrtek jsme se vypravili do Prahy a naším hlavním cílem bylo přípravné setkání dne povzbuzení pro mládež, který proběhne 17. září v Praze. Jde nám o povzbuzení mladých lidí do úzkého vztahu s Kristem v novém školním roce. Slovo, chvály i modlitby budou zaměřeny k vyzbrojení mladých k nesení Krista do svého světa, do rodin, škol, mezi kamarády....všude, kam sami půjdou a kde budou. Budeme rádi, když se spolu s námi budete modlit za přípravu akce, za její průběh, ale hlavně za odvahu pro mladé lidi žít s Kristem naplno!

Zakončení studia

Po pěti letech jsem (Máťa) úspěšně tento týden dokončila studium na JCU, obor Pedagogika volného času. Je to pro mě úžasným svědectvím o tom, že když mě Bůh do něčeho povolá, také se postará o to, aby se to stalo realitou. Bůh mě po celých pět let provázel na každém kroku. Dal mi skvělé spolužáky, provedl mě všema zkouškama a hlavně mě dodával trpělivost a vytrvalost do učení, protože zkoušky samotné byly už jen zúročením desítek hodin učení. Byl to skvělej čas a teď jen očekávám, co pro mě má Bůh přichystáno teď a těším se na to. Díky i všem, kteří mě po celou dobu studia podporovali a modlili se za mě.
Na fotky z promoce se můžete podívat do gallerie.

Cesta kolem světa

Tento týden byly jarní prázdniny a my se s mládeží vypravili na výlet do Třeboně. Byl krásný jarní den, jeden z prvních tento rok, kdy už bylo trochu tepleji, i když jen na sluníčku a za větrem. Autem jsme dojeli ke kostelu sv. Jiljí a odtud jsme se vypravili po břehu rybníka Svět. Po několika desítkách metrů jsme zjistili, že je z této strany rybník ještě zamrzlí a led dostatčně silný a tak jsme si zkrátili cestu po ledu. Bylo to úžasné, led se třpytil v záři sluníčka a skvěle klouzal. Cestou jsme pak hráli hry, povídali si a užívali si jara. Celou cestu kolem světa jsme zvládli za pět hodin. Super den, super výlet. Fotky si můžete prohlédnout v galeryi na www.vyjekr.net

Maturitní ples

V pátek 11. února jsme byli na Ondrově maturitním plese v Jízdárně Krumlovského zámku. Bylo úžasné sledovat, jaké pěkné předtančení dali studenti maturitního ročníku gymnázia dohromady, opravdu se nám moc líbilo. A nejen to, ale i další části plesu měly nápad a byly kreativní včetně půlnočního překvapení. Fotky z plesu si můžete prohlédnout v galeryi na www.vyjekr.net

Probouzí se spící obr!

Tento rok (2011) se už po třetí konala konference mládeže církví Cesty a Slova života, tentokrát měla název "Probouzí se spící obr!". Tím obrem je mladá generace v naší zemi a my s dychtivostí vyhlížíme její probuzení a stejně tak jako ty předešlé roky jsme očekávali, že Bůh bude během konference mocně jednat. Nejdříve šly přípravy tak nějak obvykle, nic moc se nedělo, všechno tak plynulo, ale čím více se konference blížila, tím více začal stoupat tlak proti a objevovaly se události, které nasvědčovali tomu, že v duchovním světě se bojuje a síly a vytrvalost jsme museli, s pomocí Boží, napnout i my. Týden před konferencí jsme rozeslali sms s prosbou o modlitby, protože někteří lidé, kteří měli sloužit na konferenci onemocněli, také já (Martina) jsem měla teploty, nedařilo se nám sehnat tým, který by vedl chvály sobotní večer, kdy měl celý program vrcholit. Jakmile nějací chváliči přislíbili účast, buď onemocněli nebo se stalo něco nečekaného a nemohli přijet. Někteří z těch, kteří se za konferenci a za nás modlili také náhle onemocněli. Vše ukazovalo na to, že tato konference a zejména sobotní večer bude zásadní v probouzení mladé generace a proto také takový odpor. Přesto vše, chvála Bohu, konference začala a Bůh skutečně jednal. Mnoho mladých lidí se sice nechalo přemoci různými překážkami a nepřijelo, ale ti, kteří tam byli, byli hluboce dotčeni Bohem. Semináře a workshopy byly skvělé, při tanečním vystoupení se tajil dech z hloubky osobní zpovědi, kterou nám děvčata nechala nahlédnout do nitra sebe a svých životů. Nastala sobota večer a satan se opravdu hodně snažil, aby nás zastrašil, ale v Ježíši Kristu máme vítězství a my se ho drželi "zuby - nechty" a Duch svatý jednal. Chvála Bohu za tuto konferenci a za to, že Boží skutky mohu vykonat, když se probudím, vstanu do života a jdu tam, kam jde Kristus! ....a tak jděte a kažte: "Nebeské království se přiblížilo!" Fotky z konference si můžete prohlédnout v galeryi na www.vyjekr.net

Maturitní ples

Tento pátek (14.1.2011) se konal maturitní ples Majdy, která navštěvuje setkání mládeže naší církve. Ples se odehrával v Jízdárně zámeckého hradu v Českém Krumlově a bylo pro nás moc prima, že jsme mohli s Majdou v takový slavnostní den být a to spolu s dalšími lidmi z naší mládeže a jejich kamarády. Na fotky z maturitního plesu se můžete podívat v galeryi na www.vyjekr.net.

Přelom roků 2010 a 2011

Konec starého a začátek nového roku jsme strávili s mládeží z naší církve. Sešli jsme se na Silvestra už během odpoledne a odstartovali jsme už tradiční silvestrovskou městskou hru. Dva týmy vyrazili do města a snažili se získat potřebné indicie k tomu, aby vyluštili kód pomocí něhož se dozví, kam mají zprávu, kterou obdrželi doručit. Dva týmy, dvě prorocké školy, jejichž žáci obdrželi zprávu, kterou mají doručit. Kam, komu? To zatím neví, to musí zjistit pomocí obrazů, které dostali ve vidění. Obrazy je teď potřeba najít a díky nim zjistit potřebné informace. Co s nimi potom? No přece na to číslo zavolat, ale je to zcela cizí číslo, co se stane, když na něj zavolají? Komu to číslo patří? Mnoho otázek a odpověď se dozví jen, když se odváží a zavolají. Nakonec oba prorocké týmy zprávu doručily kam měly a i když to zvláště pro jeden znich nebylo jednoduché, vytrvaly až do konce. Zbytek večera jsme hráli hry a soutěže, povídali si, dali si něco dobrého k jídlu a najednou tu byla půlnoc a s ní i ohňostroj. A že se nám ještě nechtělo jít spát, dali jsme si utkání v biblickém TimeUp (hra, která je teď u nás na mládeži in). A když už nám to hlava nebrala, zavrtali jsme se do spacáků a probudili se do krásného dne zalitého sluncem. Super začátek roku 2011.

První Vánoce

Tyto Vánoce pro nás byli prvními v novém domě a přinesly hned několik změn. Tou první byl vánoční stromeček, který jsme měli naposledy ozdobený na první Vánoce našeho manželství. Od té doby jsme mívali nazdobené pouze větve a i když to bylo také pěkné a vánoční, mít stromeček bylo fajn. Druhou změnou byl krb, do kterého jsme si zatopili a vychutnávali jsme si teplo a praskání dříví. Třetí změnou bylo místo, kde jsme byli na půlnoční mši. V Budějovicích jsme se o Štědrovečerní půlnoci chodili projít do města a při tom jsme zašli do katedrály. V posledních letech byla ale tato procházka dost smutná, protože střed města býval plný lidí, kteří popíjí punč u pouličních stánků, bloumají městem bez cíle anebo sedí v některé k prasknutí přeplněných hospod a restaurací. Potkávali jsme lidi, kteří splnili svou povinnost Štědrovečerní večeře s rodinou, možná i bez ní a teď vyšli hledat něco, co by zaplnilo vyprázdněnost Vánočních svátků. My jsme tyto Vánoce navštívili kostel v Dubném a stálo to za to, i když zima tam byla pořádná. Místní chór nastudoval radostně znějící Mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a tak se mše sice protáhla, my jsme pořádně zmrzli, ale atmosféra to byla skutečně vánoční. A tak jsme si první Vánoce v novém domě pěkně užili.

Škola v Blansku

Včera se Michal vrátil z týdenního pobytu ve škola. Škola, kterou studuje, přesunula svá vyučování do ČR a to do Brna, tedy přesněji do penzionu v Blansku u Brna. Víkend před Michalovým odjezdem byl pro nás poměrně náročný, ale krásný. Přijeli k nám moje (Martiny) spolužačky, Dáša a Světla s manželem Kájou a společně ještě s Lůcou, jsme pomáhali s přípravami svatby našich spolužáků, Anničky a Zdeňka. Byla to skvělá "třídní akce", která vyvrcholila sobotním svatebním obřadem a hostinou (na fotky se můžete podívat na těchto stránkách v gallery). V neděli jsme si trochu odpočinuli a v pondělí ve 3 hodiny ráno Michal vyrážel do Blanska za hustého sněžení. Zůstala jsem (Martina) celý týden bez auta, odkázána na autobusové spoje, které jezdí poměrně dobře, ale přesto z úterní skupiny studentů VŠ bych se domů nedostala a tak jsme skupinu v úterý odvolali. Bůh má ale smysl pro humor a skutečně vidí dále a šířeji než my a tak se v úterý tato skupina nakonec konala, ale v Blansku. Jak se to stalo? Na VŠ skupinu chodí také Tom a ten spolu se svými spolužáky trávil několik dnů v Blansku na školní exkurzi a to právě ve stejném týdnu, kdy tam byl Michal ve škole. Domluvili se tedy a Michal jen přešel z jednoho penzionu do druhého a strávil se studenty požehnaný večer a to nejen s těmi, kteří na VŠ skupinu chodí, ale i s těmi, které by ani nenapadlo tam přijít. Bůh je prostě jednička. V pátek se Michal vracel zpět do Budějovic a přijel rovnou na setkání mládeže. 

Fyzikálně-teologické představení

23.11. jsme místo pravidelné vysokoškolské skupiny pořádali Fyzikálně-teologické představení, kam jsme pozvali studenty VŠ, kterých přišlo asi 20. Představení měl připravené Michal a po oficiálním ukončení zůstalo v učebně několik studentů, kteří měli nejen otázky k tomu, co slyšeli, ale představili naopak nám své teorie a bylo to skutečně úžasné. Je mnoho lidí, kteří se ve škole naučí i neuvěřitelné množství informací, teorií a vzorečků, umí je použít ve správný moment a získávají tak výborné známky. Ale je jen málo lidí, kteří i přes to, že projdou touto školní "nalévárnou" dokáží myslet ještě jinak, přemýšlet nad tím proč by to mělo být právě tak, jak se to učí a proč by to nemohlo být ještě jinak, vezmou to, co je známé a přemýšlí o tom, co je mimo to. Je úžasné a obohacující se s takovýmito lidmi setkat. Michalovo představení začalo stvořením světa tak, jak ho čteme v první kapitole Bible, pokračovalo Einsteinovým plodným rokem 1905, obecnou teorií relativity, speciální teorií relativity, teorií o fotonech jako vlnách a zároveň částicích vysvětlující fotoelektrický jev, za což Einstein dostal Nobelovu cenu. Mluvilo se o molekulách, černých dírách, kvantové fyzice až se Michal dostal ke strunám, představil nám teorii Flatlandu (přítomní filosofové si jistě povšimli nápadné podobnosti s Platonovým "mýtem" O jeskyni) a tak se představení dostalo k tomu, že není jen svět fyzický, ale i ten, jenž ho přesahuje a to duchovní. Není někde ten fyzický a jinde ten duchovní, ale tyto světy probíhají současně, prolínají se, ovlivňují se a je na každém z nás, jestli zůstane "flatlanďákem" uvažujícím jen ve 2D, nebo tím, kdo si řekne, že existuje-li nejen 2D, ale i 3D, proč by nemohla třeba existovat i 11D a tedy Bůh. Zakončili jsme tedy evangeliem a věříme, že co bylo zaseto, to vyroste. 

Brno - konference

Včerejší den (sobota 13.listopadu) jsme strávili v Brně, kde probíhala konference pořádaná církví Slovo života a kde sloužila chválicí skupina z naší církve. Proto jsme vlastně do Brna jeli, že jsme je vezli ráno tam a v noci zpátky. Byl nádherný podzimní, velmi teplý den a tak jsme se v Brně trochu prošli po městě a pak jsme si sedli v dobré čajovně. Michal si totiž potřeboval připravit nedělní kázání a v prostorách, kde probíhala konference nebylo moc klidu. Tam jsme se vrátili až na večerní kázání Karla Gustava Severina a vůbec jsme nelitovali. Slovo, které měl bylo úžasné, povzbuzující, budující. Po něm jsme se rozloučili a pádili po drkotavé dálnici zpět na Jih. 

Veselka - podzimní pobyt mládeže

Podzimní prázdniny jsme strávili spolu se skupinou mladých lidí na Veselce pod Boubínem. Přesto, že pravidelných setkání mládeže se už delší čas zúčastňují pouze 4 děvčata, samota nedaleko Vimperka byla doslova napěchovaná. Kapacitu 26 lůžek jsme i překročili, v jídelně nebylo k hnutí a večerní společné programy jsme museli mít v klubovně, odkud jsme před tím vyhnali smečku myší. Pro nás (Michala a Martinu) to bylo velmi povzbudivé. Den jsme začínali společně snídaní a hned po ní měl každý čas na osobní ztišení s Bohem, kterému říkáme Velké dobrodružství, protože hledat Boha, učit se mu naslouchat, mluvit s ním, přemýšlet o něm, to může být velkým dobrodružstvím, když to vezmeme na 100% a nejen jako plnění nějaké povinnosti. Pak následoval oběd a volný čas až do večeře. Protože počasí bylo nádherné, byli jsme hodně venku, hráli hry, fotbal, byli jsme na výletě, někteří se i připravovali do školy....jak kdo potřeboval a chtěl. Po večeři byl společný program - chvály, studium Bible, modlitby a pak nějaká ta noční hra či film. Těšíme se, že brzy opět něco společně podniknem, ale do té doby jsou tu aspoň fotky, na které můžete kouknout v galeryi na www.vyjekr.net

Open party

V sobotu bylo nádherné počasí, ráno mírný mrazík a pak svítilo sluníčko a krásně hřálo. Bylo to požehnané počasí, které se skvěle hodilo na naší "open party". Kolem druhé hodiny odpoledne přijeli první hosté a pak už nás byl plný dvůr. Nejdříve jsme chválili našeho Pána a pak vyprošovali požehnání pro náš nový dům a bydlení. Následovalo grilování, povídání, děti objevovali možná i nemožná zákoutí stodoly, dvora a sadu. V půl šesté musel Michal odjet do práce a tak se s námi rozloučil. Neočekávaně se pak vrátil v půl desáté. To už nás byla jen malá skupinka, přesunuli jsme se do jídelny, kde bylo tepleji. Ale protože venku byla nádherná obloha, vyrazili jsme ještě na malý astronomický seminář, který byl vskutku vydařený. Díky Bohu za náš krásný domov a děkujeme všem, kteří přijeli a díky nimž jsme strávili příjemné odpoledne a večer.

Probuď spícího obra!

V sobotu 11. září se v Brně konal seminář s názvem Probuď spícího obra, který jsme (Michal a Martina) organizovali spolu s lidmi z Brněnské církve Slovo života. Naším cílem bylo povzbudit mladé křesťany k tomu, aby i tento školní rok, který právě začal, žili naplno ve vztahu s Ježíšem, stáli v tom, do čeho je Bůh povolal a byli Kristovým světlem v místech, kde studují a žijí. Slovo pro povzbuzení měl David Rafael a Petr Petrášek, modlitby vedl Michal Vaněk a chvály vedla skupina Run(a)way my Sone, která celý program zakončila sice krátkým, ale super rockovým koncertem. Tímto jsme se snažili probudit spícího obra, kterým jsou mladí křesťané v naší zemi. S probouzením chceme dále pokračovat i konferencí mládeže, která se uskuteční na začátku února 2011 a kterou nyní připravujeme. Pokud se chceš spolu s námi modlit, pak jistě za mladé lidi v ČR a za přípravu zmíněné konference. 

Fotky najdete na: http://gallery.vyjekr.net/  

XML feed