Skip navigation.
Home

K.E.C.I. - Kočeří Elektronický Cirkulář a Informace

Naši přítelé a modlitební partneři se nás ptají co děláme a chtějí vědět za co se mají modlit, proto jsme se rozhodli vytvořit tyto stránky - K.E.C.I. Označení K.E.C.I. je zkratka z Kočer's Electronic Circular and Information (Kočeří Elektronický Cirkulář a Informace).

 Chtěli bychom zde zaznamenávat formou diáře či blogu v krátkých zprávách to co děláme, naše myšlenky, radosti a starosti tak, aby ti co stránky budou číst mohli sdílet naší radost a Boží vítězství v našich životech a aby se mohli modlit a tím nás nést a pomáhat nám.

"Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon." Gal 6,2